LATIHAN


Latihan Tahun 5

1. Write 817 269 in words.
    Tuliskan 817 269 dalam perkataan.

2. Round off 526 635 to the nearest ten thousand.
    Bundarkan 526 635 kepada puluh ribu yang terdekat.

3. Convert 3.05 to mixed number.
    Tukarkan 3.05 kepada nombor bercampur.

4. Round off 5.729 to the nearest tenths.
    Bundarkan 5.729 kepada persepuluh yang terdekat.

5. 8.773     -     2.985     -     x  = 4.671                                             
    What is the value of x ?
    Apakah nilai bagi x ?

6. Tony buys a roll of wire netting measuring 10.2 m. He uses 5.463 m of the wire netting on his    
    gate.  How many metres of wire netting are left ?
    Tony membeli segulung wayar jaring yang berukuran 10.2 m. Dia menggunakan 5.463 m  
    daripada  wayar jaring itu pada pintu pagarnya. Berapa meter wayar jaringkah yang tinggal ?2 ulasan:

 1. Assalamualaikum Cikgu...
  Latihan Matematik yang disampaikan memang sesuai untuk murid Tahun Lima.
  Teruskan usaha gigih cikgu...
  Tahniah..

  BalasPadam
 2. Terima kasih, sama-samalah kita berkongsi pendapat dalam laman ini..

  BalasPadam